Biblioteket

Besök Biblioteket för att:
  • Låna böcker

  • Titta på vår utställning

  • Läs och hämta samhällsinformation

  • Kopiera eller skriva ut till självkostnadspris

  • Kom och läs våra tidsskrifter

  • Ta en kopp kaffe och prata bort en stund


Kom med förslag på vad Ni vill göra i Biblioteket.

Bokcafé!

Vilka är intresserade av att komma till biblioteket en gång varje månad i höst och vara med om att läsa och diskutera en bra bok?

Du som är intresserad, visa det genom att lämna namn, telefonnummer och förslag på en bok du tycker vi ska diskutera.

Via Biblioteket, e-post till: mseblixt@posthem.se

eller telefon 070-265 82 82.

Välkomna!

SvenEric Blixt

Öppettider

Helgfria Torsdagar kl. 16.00—18.00
Stickcafé första torsdagen varje månad