Banvaktens Minigolf / Skulpturpark

Gänget bakom skulpturparken
Länk: Ansvarig förening veckolista
 
Skulpturparken