Tågstoppet

 Sedan 2008 har vi varit aktiva med frågan om en pendelstation.
Under resans gång har också omvärldens betydelse ökat vilket betyder att vårt stöd inte bara innefattar Godegårdsbor och lokala politiker utan även andra orter i angränsande län. Människor som bor i vår del av världen inser att det finns en enande faktor som bör lyftas till beslutsfattare. Vi vill också kunna ta del av samhället och åka på dess spår närhelst vi vill.
  Vår namninsamling till provperrong i Godegård!

Tryck här!
 Här samlar vi allt som har att göra med tågstoppet, både tidningsurklipp och dokument.
 


Dokument om tågstoppet

 

Artiklar om tågstoppet

 

Tågstopp i Godegård - Så tycker invånarna...


13 apr. 2015

Rapport från möte mellan Tåg i Bergslagen, Motala kommun och Bygderådet.


TiBiGodegård.JPG
Foto: Johan L Nopp
Från vänster: Anders Bengtsson Motala kommun, Ulf Gustavsson Bygderådet, Hugo Oljemark Tåg i Bergslagen och Leif Sjögren Motala Kommun.
Den 6:e mars hade kommunstyrelsens arbetsutskott en träff med tre representanter från trafikverket där man hänvisar till att flera andra aktörer inte är intresserade, bl a Kollektivtrafikmyndigheterna i Östergötland och Örebro län, samt Tåg i Bergslagen (TiB). Intresserade för ett tågstopp är däremot Motala kommun, Tågkompaniet och Bygderådet i Godegård. Men det är inte tillräckligt hävdade man.

Detta föranledde till att Bygderådet tog kontakt med Tåg i Bergslagen för ett möte. Hugo Oljemark VD för Tåg i Bergslagen erbjöd sig att komma till Godegård den 8:e april. Motala kommun var också intresserade av en träff för att visa sitt intresse.

Hugo Oljemark angav att han hade först förstått att frågeställningen hade handlat om en pendeltågsperrong och kontrollerat med statistiken hos SCB vilket gav en tydlig bild av att resande underlaget inte räcker och det fick bli svaret från Tåg i Bergslagen. Hugo anser också att frågan bör avgöras mellan kollektivtrafikmyndigheterna i Östergötland och Örebro län.

Bygderådet vill göra det absolut klart att vi alltid har haft en och samma ståndpunkt i den här frågan och det är en mindre perrong för att prova om det tilltänkta resandeunderlaget håller innan man beslutar om två perronger för dubbelspåret. Det är en ansvarsfull hållning eftersom man aldrig kan veta om resandeunderlaget verkligen räcker. Sedan stannar ju tåget ändå idag och vi säger bara, varför inte prova när det ändå stannar?

Leif Sjögren lade till att han hade träffa en av Trafikverkets projektledare för dubbelspårsutbyggnaden Sven Bertil Götvall som hade uttryckt att de är beredda att bygga en station om det finns intresse hos berörda regioner och trafikföretag.

Anders Bengtsson som bor i Grytgöl i norra Finspång pendlar till Motala varje dag och att Godegård skulle bli han närmaste station.


Vi berättade att vår ordförande som tidigare kört buss i Godegård berättat för oss att det finns några barn i Norra Godegård som tvingas åka buss först till Godegård och sen byta till en ny buss till Motala. Därmed spenderar dessa barn ungefär två timmar enkel resa varje dag bara i restid.

Efter en stunds fika gick vi ut på platsen där Ulf hade planerat att den provisoriska perrongen skulle ligga och berättade främst för Hugo Oljemark hur han tänkt sig funktionen av den.

Hugo ville därefter se hur rak och lång sträckan till perrongen var för att göra sig en uppfattning om det var möjligt att stanna där.

På vägen tillbaks till bilarna fick vi ett löfte av Hugo att Tåg i Bergslagen ska skriva till trafikverket och be att få stanna i Godegård för att pröva om resandeunderlaget finns.

Med detta stöd från Tåg i Bergslagens VD Hugo Oljemark känns det som vi i Godegård har prickat av ytterligare ett hinder på spåret.

Johan L Nopp

Ett brev från Motala kommun till trafikutskottet 2011-03-14.


Ett tågstopp i Godegård på linjen Mjölby-Hallsberg skulle vara ett kraftfullt stöd i Motala kommuns strävanden att utveckla de norra delarna av Motala kommun. Mellan Motala och Hallsberg är avståndet 70 km och mellan dessa orter finns inget tågstopp för personförande tåg idag. Då avståndet mellan orterna är stort, bedömer vi att det finns ett tidsutrymme för ett tågstopp i Godegård. Restiden med buss mellan Motala och Godegård är idag 40-45 minuter. Med ett tågstopp i Godegård skulle den kunna reduceras till 11 minuter.
Till Hallsberg finns idag ingen bussförbindelse. Med ett tågstopp skulle Godegårdsborna kunna nå Halllsberg på 30 minuter.
På så sätt skulle arbetsmarknadsområdet norr om Godegård med omnejd kraftigt utvidgas mot såväl Östergötland som Örebro län.
Perrongen har idag fullt finansiellt stöd från Motala kommun. Övriga berörda parter är positiva, återstår alltså nu ett positivt besked från Trafikverket.

Gruppledarna för samtliga politiska partier representade i Motala kommun

Jan Arvidsson (C)
Kjell Fransson (FP)
Per de Faire (M)
Anita Norrman (MP)
Nils-Ingvar Graan (KD)
Torbjörn Holmqvist (S)
Lars Mikaelsson (SD)
Joakim Höglund (V)
Kommentar från Bygderådet!
 
Det viktiga i sammanhanget är att detta är en lågt hängande frukt redo att plockas.
Det finns idag inget dubbelspår i Godegård, perrongen blir således på en sida och går snabbt att bygga.
Signalsystemet finns redan på plats och behöver inte byggas, vilket inte utgör någon kostnad.
Tågen stannar redan idag för att invänta mötande trafik så nu återstår bara att få dem att öppna dörrarna.
Även andra orter längs sträckan önskar att tågen stannar, men då handlar det om en högre kostnad p.g.a. obefintligt signalsystem, avsaknad av sidospår – pengar som idag inte finns.
När bygderådet förra gången drev frågan var vi väldigt nära att få igenom våra önskemål, men sedan byttes Banverket till Trafikverket och frågan lades i träda.
De flesta som bor i norra kommundelen och pendlar till jobb tvingas idag att åka bil, vilket innebär onödiga kostnader i form av tid, pengar och koldioxid.
Det finns även utrymme och markytor för att anordna pendlarparkering i anslutning till det gamla stationsområdet den dag tåget blir tillgängligt.
Ett tågstopp är därför en riktigt klimatsmart satsning som skapar möjligheter till hållbara transporter för både dagens och framtidens nya boende resp. arbetsplatser.
Tågstoppet utgör en  strategisk grund och infrastruktur för fortsatt utveckling. Det totala samhällsvärdet är därför långt större än insatsen. Alternativkostnaden att inte låta tågen stanna är därför långt mycket dyrare.

Det här är en win-win situation för alla parter.


Godegårds Bygderåd

MVT 2009-05-16    För fem år sedan